Hva må til for at man skal nektes retten til å eie eller drive med hund?

Ved grov dyremishandling er retten til å ha eller drive med hund, ofte for en tidsbegrenset periode, en vanlig straffereaksjon. Men også andre forhold gir politiet mulighet til å benytte seg av denne straffemetoden.

Hundelovens paragraf 22 viser en rekke forhold hvor retten til å ha med hund å gjøre kan fratas hundeeier. Når hunden angriper eller skader mennesker eller andre dyr Har en hund angrepet eller skadet et menneske, vilt eller andre kjæledyr, og situasjonen ansees å være så alvorlig at hunden kreves omplassert eller avlivet, har politiet mulighet til å gi hundeeier forbud mot å ha med hund å gjøre. Forbud kan imidlertid bare gis dersom personens hundehold ikke anses å ha vært sikkerhetsmessig forsvarlig, eller dersom forbudet må anses nødvendig for å bedre allmennhetens eller enkeltpersoners trygghetsfølelse.

Farlige hunder

Det samme gjelder ved overtredelse av forbudet mot å holde, avle eller innføre farlige hunder. Med farlige hunder menes hunder eller hundetyper som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr.

Dersom pålegg fra politiet ikke følges opp

Hundelovens paragraf 17 detaljerer en rekke sikkerhetstiltak politiet kan pålegge hundeeier for beskytte mennesker og dyr. Om disse påleggene ikke følges opp, kan hundeeier fratas retten til å drive med hund.

Les mer i utgave 1/2011

 

Siste

Er du trøtt?

Hvor kult er det ikke hvis hunden din svarer...

Plagsom kennelhoste

Kennelhoste har mange av symptomene som forkjølelse hos oss...

Hund og kulde

Kulde er vi vant med i Norge, og mange...

Syk, eller bare gammel?

Når hunder blir gamle, kan de endre atferd. Noen...

Les også

Er du trøtt?

Hvor kult er det ikke hvis hunden din svarer...

Plagsom kennelhoste

Kennelhoste har mange av symptomene som forkjølelse hos oss...

Hund og kulde

Kulde er vi vant med i Norge, og mange...

Syk, eller bare gammel?

Når hunder blir gamle, kan de endre atferd. Noen...

Valp – Når kan vi starte treningen?

Når kan valpen bli med på sykkeltur? Når kan...

Er du trøtt?

Hvor kult er det ikke hvis hunden din svarer deg med et gjesp hvis du spør om dette? Les videre for å se hvordan...

Plagsom kennelhoste

Kennelhoste har mange av symptomene som forkjølelse hos oss mennesker. Den er svært smittsom, og meget plagsom. Det er ikke bare vi mennesker som sliter...

Hund og kulde

Kulde er vi vant med i Norge, og mange av oss elsker det, og trives ute. Hunder er ulike, og har ulik pels, og...