Hva må til for at man skal nektes retten til å eie eller drive med hund?

Ved grov dyremishandling er retten til å ha eller drive med hund, ofte for en tidsbegrenset periode, en vanlig straffereaksjon. Men også andre forhold gir politiet mulighet til å benytte seg av denne straffemetoden.

Hundelovens paragraf 22 viser en rekke forhold hvor retten til å ha med hund å gjøre kan fratas hundeeier. Når hunden angriper eller skader mennesker eller andre dyr Har en hund angrepet eller skadet et menneske, vilt eller andre kjæledyr, og situasjonen ansees å være så alvorlig at hunden kreves omplassert eller avlivet, har politiet mulighet til å gi hundeeier forbud mot å ha med hund å gjøre. Forbud kan imidlertid bare gis dersom personens hundehold ikke anses å ha vært sikkerhetsmessig forsvarlig, eller dersom forbudet må anses nødvendig for å bedre allmennhetens eller enkeltpersoners trygghetsfølelse.

Farlige hunder

Det samme gjelder ved overtredelse av forbudet mot å holde, avle eller innføre farlige hunder. Med farlige hunder menes hunder eller hundetyper som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr.

Dersom pålegg fra politiet ikke følges opp

Hundelovens paragraf 17 detaljerer en rekke sikkerhetstiltak politiet kan pålegge hundeeier for beskytte mennesker og dyr. Om disse påleggene ikke følges opp, kan hundeeier fratas retten til å drive med hund.

Les mer i utgave 1/2011

 

Siste

Lek med ball

Å leke med ball er noe mange hunder synes...

Er hunden min slem, fryktsom eller bare uoppdragen?

Våren er her, båndtvangtiden er tilbake, flere hunder er...

10 gode fjellvettregler for hundeeiere

Den som følger Turistforeningens fjellvettregler får en tryggere skitur,...

Selvstendig og hurtig: Shiba

Urhunden fra de japanske fjellene. Kjøper du en shiba,...

Les også

Lek med ball

Å leke med ball er noe mange hunder synes...

Er hunden min slem, fryktsom eller bare uoppdragen?

Våren er her, båndtvangtiden er tilbake, flere hunder er...

10 gode fjellvettregler for hundeeiere

Den som følger Turistforeningens fjellvettregler får en tryggere skitur,...

Selvstendig og hurtig: Shiba

Urhunden fra de japanske fjellene. Kjøper du en shiba,...

Med våren kommer flåtten

La ikke våren bli ødelagt av sykdommer flåtten bringer...

Lek med ball

Å leke med ball er noe mange hunder synes er morsomt. Ballen er også enkel å ta med seg uansett hvor du skal, tar...

Er hunden min slem, fryktsom eller bare uoppdragen?

Våren er her, båndtvangtiden er tilbake, flere hunder er ute på tur. Hvorfor er det vanskelig å passere andre hunder? Har du en hund...

10 gode fjellvettregler for hundeeiere

Den som følger Turistforeningens fjellvettregler får en tryggere skitur, men det er ikke bare oss tobente som møter utfordringer i vinterfjellet. Du må også...