Hund med berøringsangst

Et problem hos hunder som stadig gjentar seg, er mangel på trygghet og fast håndtering i tidlig periode i livet. Det medfører store påkjenninger ved nødvendig håndtering, som for eksempel ved veterinærbesøk. Det var også tilfelle for denne hunden.

Et veterinærbesøk utløste problemene. Håndteringen hunden ble utsatt for, skapte panikk. Da den senere ble satt i en tilsvarende situasjon med påtvunget håndtering, gikk den i forsvar og reagerte med å bite. For eier stod valget mellom omplassering eller avliving. Den hjelpen hun hadde fått, hadde ingen virkning på hundens atferd. Men så ble hun anbefalt å reise til Geir Thunes på Moribus Hundesenter i Elverum. En dagsreise brukte eier i et siste forsøk på å få hjelp til å håndtere det som hadde skjedd.

Påtvunget håndtering

– Jeg løfter hunden opp i et modus hvor ikke alt dreier seg om påtvunget håndtering, men lar i stedet hunden ta egne initiativ og gir den positiv erfaring med å bli tatt på, forteller Geir Thunes. Påtvunget hilsing, å bli holdt fast og liknende er situasjoner som vil forsterke utrygghet. Hunden får bekreftelse på at valget jeg har tatt er rett. Det er viktig å skape tillit – å være på hundens nivå.

Å bygge en relasjon

Siden eier ikke tidligere hadde etablert relasjon gjennom lek eller skapt interesse for en gjenstand, valgte Geir å ta den første økten selv. Når hunden begynte å respondere, ble interessen overført til eier. Målet er gjennom å gjøre andre ting, å etablere den trygge relasjonen mellom hund og eier. Det er ikke noe man kan kjøpe seg til gjennom å bruke godbiter. Dette må man jobbe seg til gjennom fysisk innsats, repetisjon og tålmodighet. Vi spiller på hundens lyster og egenskaper for å etablere lek. Elementene jakt, bytte og gripelyst er sentrale. Denne hunden viste ingen av delene og var ikke vant til å bære noe i munnen.

Hunden må ikke trives i alle situasjoner

Hunder opplever ofte kontakten med mennesker gjennom godbiter og har en berettiget skepsis til mennesker ut fra de erfaringene de har gjort seg. Man glemmer lett at hunden har sine soner. Det er ikke alt og alle hunder liker eller liker å omgås. Generelt sett respekterer vi det altfor lite. Mens vi mennesker gjør våre valg med hensyn til hvem vi skal ha rundt oss, mener vi at hundene skal tilpasse seg og kunne føres opp i enhver situasjon med andre hunder og mennesker, og de skal tolerere det. Det er lite respektfullt. Resultatet er ofte at eier fører sin hund opp i mange situasjoner.

Siste

Hunter Oslo Barcode – Åpner lørdag 17. september

I disse tider, er det en spennende satsing som...

Hunden som har alt: Briard

Intelligens, hjerte og skjønnhet forent på fire bein, slik...

Innkalling

Innkalling er en viktig øvelse å kunne. Start med...

Godbittøying

Ved hjelp av tøying øker man smidigheten og bevegeligheten...

Les også

Hunter Oslo Barcode – Åpner lørdag 17. september

I disse tider, er det en spennende satsing som...

Hunden som har alt: Briard

Intelligens, hjerte og skjønnhet forent på fire bein, slik...

Innkalling

Innkalling er en viktig øvelse å kunne. Start med...

Godbittøying

Ved hjelp av tøying øker man smidigheten og bevegeligheten...

Forbered deg til jakta

Høst betyr jakt for mange, og for at hund...

Hunter Oslo Barcode – Åpner lørdag 17. september

I disse tider, er det en spennende satsing som daglig leder Toril Stokke gjør. Hunter Oslo Barcode holder til i Dronning Eufemiasgate 38 i...

Hunden som har alt: Briard

Intelligens, hjerte og skjønnhet forent på fire bein, slik beskrives den franske gjeterhunden briard. Briard, eller chien berger de brie, kommer fra Frankrike og kalles...

Innkalling

Innkalling er en viktig øvelse å kunne. Start med denne treningen tidlig i valpealder, og vær konsekvent med dette videre. Tenk på: Det går fint...