Rase

En hund med mye energi: Kooikerhund

4. mai 2012

 

Denne hunden er av gammel hollandsk årgang. Vi kan i dag ta en skål for en baronesses arbeid. Hun fikk fram en hollandsk kronjuvel.

Helt fra 1800-tallet kan man spore denne hundens historie og dens navn kooikerhondje. Likevel har man eksempler av lignende typer allerede fra 1700-tallet på malerier fra dens tids kunstnere. Rasen ble offisielt godkjent i Holland i 1971. Til Norge kom den først i 1994, og i Skandinavia er det danskene som har et forsprang når det gjelder kooikerhunden.

Raske bevegelser, følg fuglefangeren

Kooikeren liker å være aktiv. I datidens Holland ble den brukt som en viktig medhjelper for andejegere (villender). Holland var kjent for sin jakt på ender på en spesiell måte (eendekooi). Man hadde lokkesteder ved elver, kanaler og diker. Der fant endene sine rugeplasser og lune trygge steder. Det var disse stedene fuglejegerne oppsøkte sammen med kooikeren. Metoden gikk ut på at hunden ble sendt i vannkanten, fuglene observerte og ble opptatt av hundens hvite og logrende hale. Det hele endte at fuglene havnet i fuglefangerens nett.

Dens egenskaper var verdsatt. Kooikerhunden skulle være aktiv og våken. Den måtte også følge sin læremester i sine oppgaver. Man verdsatte at hunden var rask i sine bevegelser og korte vendinger.

Allsidig og glad hund

Rasen er kjent for å være hengiven og trofast mot sine egne. Det er viktig at man starter innlæring av hunden i ung alder. Den bør ha en tydelig, men ikke for streng oppdragelse. Får den en trygg person som gir den en oppdragelse som den fortjener, vil også hunden bli trygg. Kooikeren kan være noe reservert overfor fremmede. Likevel elsker den å jobbe, den er lærenem og kan brukes både i lydighet, agility, spor og søk.

Den har en meget bra nese og er derfor egnet til både spor og søk. Det som også er å si, er at man ikke bør snakke hardt eller skrike til den. Selv om den er litt forsiktig av vesen, så har den en arbeidsmoral som er i særklasse. Den mellomstore hunden er også særdeles vakker. Den kan sjarmere alle med sine mandelformede øyne og vennlige væremåte.

Les mer i Hund&Fritid 3/2012

Annonser: