Valpen – fra oppdretter til ny eier

Den viktigste sosialiseringsperioden er mellom 3 og cirka 12 ukers alder. Det valpen opplever i denne tiden og hvilke assosiasjoner den har til opplevelsene, har stor betydning for hvordan hunden reagerer på ting som voksen.

TEKST: CAROLA BRUSEVOLD

Dette betyr ikke at det er for sent å sosialisere valpen etter 12 ukers alder, men fordi frykt og andre emosjoner da er mer utviklet, vil valpen ofte reagere sterkere på stimuli enn den ville gjort innenfor sosialiseringsperioden.

En viktig regel er uansett alltid å forsøke å se ting fra valpens perspektiv, slik at en aldri tvinger valpen til å oppsøke ting den er redd for. Støtt den heller med ros, godbiter og kos, og la den få den tiden den trenger til å undersøke ting ferdig.

TIDEN HOS OPPDRETTER

En stor del av sosialiseringsperioden er valpen fremdeles hos oppdretter, og det er en fordel om valpen der har fått oppleve noe annet enn bare valpekassa. Noen driver stort med oppdrett og andre i liten skala, men felles for alle oppdrettere bør være at de bruker tilstrekkelig tid på valpene til preging og sosialisering fra fødsel til levering.

SMAKER PÅ LIVET: En valp er som en svamp. Den suger til seg av opplevelser. Viktigste sosialiseringsperioden er mellom 3 og 12 uker.

DITT VALG PÅVIRKER!

Det er en stor avgjørelse å velge valp, og ikke alltid lett å la fornuften styre over hjertet.

Likevel bør du gjøre nettopp det. Avgjørelsen du tar påvirker ditt (og din families) liv i 10 – 15 år. Du må også innse at ditt valg påvirker oppdrett av hunder generelt. Det du som kjøper aksepterer fra en valpeselger påvirker i det lange løp hvorvidt det er attraktivt, nødvendig, – og ikke minst mulig, – å drive med avl på en seriøs og gjennomtenkt måte!

IKKE INTERESSERT I RASEHUND?

Det er ikke alle som ønsker en renraset hund. Det er likevel lite gjennomtenkt å støtte oppdrettere som gjentatte ganger parer samme partnere med hverandre. Tenk gjerne litt lenger enn som så. Dersom alle valper er helsøsken, hvem skal siden føre generasjonene videre? Dette er et viktig tema som seriøse oppdrettere tar hensyn til, uansett rasehund eller ikke.

Genetisk variasjon øker muligheten for sunne og friske hunder, liten genetisk variasjon øker muligheten for det motsatte. Hva ønsker du å støtte?

NYFØDT: Den første tiden er veldig sårbar. Dette vet gode oppdrettere.

BESØK HOS OPPDRETTER – HVA BØR DU SOM KJØPER SE ETTER?

Det bør være en selvfølge at valpene har det rent og pent rundt seg, og at de er velstelte på alle måter.
Mange oppdrettere legger heldigvis vekt på belønningsbasert håndteringstrening, slik at valpene får en mest mulig positiv opplevelse av det å bli stelt med. Be gjerne om å få se hvordan oppdretter gjør litt av denne treningen, dels for å lære selv, dels for å registrere håndteringen av valpen.

GOD PREGING OG START PÅ SOSIALISERINGEN ER VIKTIG

Å ha et valpekull består ikke bare av å vaske gulvene. Hver enkelt valp bør følges opp med omsorgsfull og respektfull håndtering, samt et absolutt minimum av tilrettelegging i forhold til det enkelte individ. Valper utvikler seg konstant, men ikke nødvendigvis likt eller i likt tempo. Derfor er det en fordel om oppdretter har litt kunnskap om hund generelt, at denne kan tolke valpens atferd noenlunde rett, og dermed ivareta den enkelte valps individuelle behov.

VALG AV VALP

Det er lurt å besøke flere oppdrettere før en bestemmer seg. Observer både foreldre og eventuelle andre hunder i huset. Mor kan naturlig nok være litt hormonell etter drektighet og fødsel og ville passe på valpene sine, men hun bør roe seg relativt raskt. Dersom hundene ellers i huset er omgjengelige, er det et positivt tegn. Se på helheten!

Spør gjerne også oppdretter om hvorfor denne kombinasjonen ble gjort og hvilke håp og forventninger oppdretter har til den. Å begrunne hvorfor vitner om en baktanke, som igjen forteller om at det ligger planlegging og ikke en impulshandling bak.

GENETISK VARIASJON ER VIKTIG for å få sunne og friske valper.

MAGEFØLELSE ER EN NYTTIG FØLELSE

Som kjøper kan du vurdere oppdretters seriøsitet ved bl.a. å høre denne fortelle om den enkelte valps utvikling og reaksjon på forskjellige stimuli. Legg også merke til måten valpen blir håndtert på. Håndteringen forteller mye
om forståelsen og respekten for et dyr. Og magefølelsen din er oftest en god veileder. Lytt til den!

HVA BØR VALPEN HA OPPLEVD FØR DEN LEVERES KJØPER?

En kan ikke forvente at alle oppdrettere skal bruke alle døgnets mulige timer til å sosialisere valpene enkeltvis, men noen ting bør valpen ha blitt eksponert for i løpet av de 8 – 10 ukene den vanligvis er hos oppdretter.

DEN BØR:
• ha vært mye innendørs slik at den er fortrolig med vanlige huslige lyder
• ha vært utendørs og blitt vant til å gjøre fra seg der
• ha beveget seg på forskjellige underlag (gress, grus, asfalt, skogbunn, jord osv.)
• ha vært med på kjøretur/-er
• ha hatt på seg sele/kobbel for tilvenning
• ha lekt med gjenstander av forskjellig materiale


I TILLEGG ER DET EN FORDEL OM VALPEN:
• har spist fra skåler av forskjellige materialer
• har hørt lydene fra støvsuger, hårføner, kjøkkenmaskin etc. og veldig gjerne fått undersøkt gjenstandene i sitt eget tempo
• har hatt positive opplevelser med å være i plastbur/nettingbur/hundegrind/tøybur. Dette kan med fordel stå fremme, slik at du kan observere om valpen velger å undersøke/går inn i det selv
• har hilst på fremmede mennesker, gjerne barn inkludert

STORE VALPEKULL: De drevne oppdretterne ser forskjeller på sine valper. Det bør de ta hensyn til under pregingen.

HVEM BØR VÆRE MED PÅ BESØK?

Har du barn eller andre i familien som ønsker å være med på besøk etter hvert som valpene runder 5 – 6 uker, vil en seriøs oppdretter ønske alle velkommen, og sikkert gjentatte ganger. Men husk selv å behandle oppdretter, hunder og valper med respekt! Vær lyd-høre for informasjon og veiledning fra oppdretteren! Husk at oppdretter i tillegg til å ta imot dere til besøk også har x antall valper og kanskje voksne hunder å ta hensyn til.

HA NOEN MINSTEKRAV NÅR DU KJØPER VALPEN

En skriftlig veiledning som tar for seg litt grunnleggende om valpetiden bør du få med, i tillegg til stemplet registreringsbevis fra Norsk Kennel Klub. En informativ kjøpekontrakt som beskriver dine og oppdretters rettigheter i forhold til kjøpsloven er også viktig. Du bør videre få se dokumentasjon på at foreldre til valpen er helsetestet etter raseklubbens anbefaling. Hvilke sykdommer og lyter som det fokuseres på i avlsarbeidet varierer en del fra rase til rase.

Velger du blandingshund er det likevel lurt å sjekke hvilke sykdommer de rasene som valpen er blanding av, faktisk er disponert for. Det er dessverre ikke slik at sykdomsgener forsvinner, selv om en blander raser. Derimot er økt genetisk variasjon positivt, under forutsetning av at en unngår å doble sykdomsgener.

STELL AV VALPEN

Forvent også litt grunnleggende opplæring i stell slik at du selv blir litt forberedt på hvordan du skal fortsette treningen. Øvelse må uansett til, men det er lurt å være med på litt stell av valpen før du tar den med hjem.

TIDEN ETTER OVERTAKELSE

Selv om valpen har hatt en optimal tid hos oppdretter, er det ikke gitt at alt går på skinner senere. Det er viktig at valpekjøperen følger opp og sørger for at valpen får mange nye og positive opplevelser gjennom hele oppveksten. Valpen skal gjennom flere modningsfaser før den når voksen alder både fysisk og mentalt.

Siste

Frykten for å bli forlatt

Mange hunder sliter med separasjonsangst. Du opplever piping, bjeffing...

Belønning – Bare mat….?

Nå kom han på kurs med en sjarmerende, finsk...

Fra valp til ung hund

Valpen nærmer seg unghundsfasen og når sin kjønnsmodning gjennomsnittlig...

Hunder og overvekt

Overvekt hos hunder er ikke bra for hundens helse...

Les også

Frykten for å bli forlatt

Mange hunder sliter med separasjonsangst. Du opplever piping, bjeffing...

Belønning – Bare mat….?

Nå kom han på kurs med en sjarmerende, finsk...

Fra valp til ung hund

Valpen nærmer seg unghundsfasen og når sin kjønnsmodning gjennomsnittlig...

Hunder og overvekt

Overvekt hos hunder er ikke bra for hundens helse...

Norsk hundevogn best i test

Hamax Pluto ble nylig kåret som «best i test»...

Frykten for å bli forlatt

Mange hunder sliter med separasjonsangst. Du opplever piping, bjeffing og kloring av dører mm. Frykten for å bli forlatt, er et helt vanlig adferdsproblem. Å...

Belønning – Bare mat….?

Nå kom han på kurs med en sjarmerende, finsk spets. Rasen hadde han skaffet seg fordi han begynte å dra på årene, og ønsket...

Fra valp til ung hund

Valpen nærmer seg unghundsfasen og når sin kjønnsmodning gjennomsnittlig rundt 5 –12 måneders alder, avhengig av rase og størrelse. Fra nå av ser du...