Klikkertrening – mer enn bare et klikk

Klikker er et verktøy som kan være svært nyttig i innlæring av alle forskjellige adferder vi ønsker å lære hunden vår. Vi skal gi dere en liten introduksjon i hva klikkertrening er og hvordan det bør brukes.

Klikkertrening baserer seg på positiv forsterkning. Det vil si at man gir hunden en positiv opplevelse i form av lek, godbiter eller andre ting når den gjør noe riktig. Selve klikkeren kalles en betinget forsterker. Det vil si at tt «klikk» skal i hundens hode kobles med at det den gjorde var bra, en belønning
vil straks komme. En av fordelene ved dette er at det er mye enklere å belønne nøyaktig for små detaljer hunden gjør rett. i tillegg lærer hunden seg til å ta mer eget initiativ og tenke selv.

Start inne: Ha hunden foran deg. Viktig at det er ro under treningen.

PRESIS BELØNNING

Når vi bruker lokking i trening av hundene våre (holder en godbit foran nesa og fører den slik vi vil ha den), vender hunden seg til å bli vist hva den skal gjøre. Når man klikkertrener bruker man mer noe som kalles fanging av adferder og shaping for å få frem adferder man kan belønne. Det vil si at man venter ut tiden, klikker og belønner hunden for små steg i riktig retning av det du ønsker at hunden skal gjennomføre. Hovedfordel med klikkeren er at man kan klikke i det eksakte øyeblikket hunden gjør noe rett. Det kan være vanskelig å gi hunden godbit på brøkdelssekundet som man i noen tilfeller burde. Derfor er klikkeren et godt redskap i sammenhenger der man skal trene små delmomenter med perfeksjon.

Et «klikk» skal alltid etterfølges av belønning Dersom man bruker en betinget forsterker, som for eksempel klikker, bevisst i trening, skal et klikk alltid resultere i annen belønning, som en godbit. Selve klikket skal være en beskjed om at det du gjorde akkurat nå, var riktig, belønning vil straks serveres. Uten belønning vil klikkeren miste sin funksjon. Da vil et klikk kun være et klikk for hunden. Men et klikk etterfulgt av beløninng blir en betinget forsterker og vil forsterke og øke sannsynligheten for at en adferd vil gjenta seg. En klikker skal ikke brukes for å få hundens oppmerksomhet, den skal brukes når du
allerede har oppmerksomheten dens.

Nysgjerrig: En klar og lærevillig hund. Husk å rose.

DEL OPP TRENINGEN I SMÅ MOMENTER

Det er viktig å dele opp adferdene man vil lære hunden i små deler. Skal man for eksempel lære hunden ”fri ved fot”, er det mange momenter som bør trenes på. Det første er å klikke og belønne for god kontakt. Det neste vil være å belønne hunden for å oppsøke og oppholde seg på din venstre side. Deretter klikke og belønne for at hunden kanskje går nærmere og nærmere venstrebenet ditt. Alt
baserer seg på å belønne for bittesmå skritt i riktig retning av en ferdig øvelse.

80 PROSENT-REGELEN

Når hunden gang på gang lykkes utifra kriteriet man har satt i treningen, kan man øke vanskelighetsgraden og utvikle øvelsen mer og mer i retning av en hel øvelse, til for eksempel fri ved fot. Det er viktig å ikke belønne for lenge på samme stadium, men utvikle øvelsen gradvis så hunden ikke stagnerer. Når vi helst vil hunden skal gå helt på linje med oss, er det viktig ikke å dvele for lenge når den har lært å gå én meter bak. Men samtidig er det viktig å ikke gå for fort frem. Det hele er en balansegang. Man pleier å si at dersom hunden har opp mot 80 prosent vellykkede repetisjoner, altså åtte riktige av ti sjanser, kan man øke kriteriene/vanskelighetsgraden på øvelsen. Hvor små skritt man bør ta, og hvor mange deler man bør dele opp en hel øvelse i, varierer fra hund til hund.

VIKTIG MED GOD TIMING

Med klikkertrening er det også svært enkelt å lære hunden ting man ikke vil den skal gjøre. Dersom du klikker feil, vil du også forsterke feil. Ergo lærer ikke hunden det du ønsker, men noe annet. Dersom du vil lære hunden din å se på deg, men klikker hver gang når hunden ser vekk eller på andre enn deg, vil hunden tro at den får belønning ved å se vekk. Ergo må timingen forbedres for å få ønsket resultat. Du må lære deg til å klikke med en gang hunden ser på deg. Ettersom hunden skjønner at den får belønning ved å se på deg, kan du begynne å vente ett og ett sekund lenger før du klikker.

Skal være gøy: Klikkertrening skal være gøy, både for hund og eier.

«Klikk og belønn hunden når den stjeler mat» Heldigvis er det ikke slik det fungerer. Klikkertrening baserer seg på å belønne for adferder man ønsker, fremfor å straffe vekk adferder som er uønsket. Men klikkertrening er dermed ikke ensbetydende med at hunden får gjøre som den vil. Dersom man har en hund som har problemer med å beherske seg overfor for eksempel mat, så kan man legge ned god trening i selvkontroll hos hunden. Hunden får da belønning ved å la være å bry seg om fristelser. Du lærer hunden at det lønner seg å holde seg unna fristelser, for da får den belønning hos deg. Det fokuseres mer på å tilrettelegge miljøet, for deretter å lære inn hunden alternative adferder til det vi ikke ønsker.

ER KLIKKERTRENING FOR ALLE?

I teorien er klikkertrening for alle. Men derimot finnes det enkeltindivider hvor man bør begrense bruken av klikkeren og være forsiktig med å shape adferder for ofte. Noen hunder er redde for selve klikket. Da kan man heller bruke en kort og konstant «bra» som betinget forsterker. Man bør også være obs på å ikke gå rundt med klikkeren i hånda for å shape inn øvelser til enhver tid. Mange hunder er veldig på tilbudssiden for å tilby adferder for å få belønning, noe som er positivt i treningssammenheng, men det kan også bli et stressmoment. Alle hunder trenger å hvile og skille mellom trening og avslapping.

————————–

VIKTIGE ORD OG UTTRYKK INNEN KLIKKERTRENING

Mange typer: Det finnes ulike typer av klikkere med ulik lyd.

POSITIV FORSTERKING: Du tilfører hunden noe som vil øke sannsynligheten for at en adferd vil gjenta seg.

POSITIV FORSTERKER: Alt hva hunden ser på som postivt og den er villig til å jobbe for. Lek og godbiter er vanlige eksempler.

NEGATIV STRAFF: Dette vil si at vi tilbake-holder en belønning hunden har lyst på, med ønske om at en adferd skal minke eller opphøre. Dette har ingenting med kjefting eller irettesettelse å gjøre, men kun at man holder tilbake belønning. Et eksempel kan være når hunden hopper opp på deg. Dette er en adferd de fleste ikke ønsker. Ved å ignorere hunden og snu seg vekk fjerner vi det hunden ønsker, nemlig kontakt og oppmerksomhet. Dette kalles negativ straff, vi fjerner et gode. Derimot kan vi belønne og gi hunden oppmerksomhet så fort den er rolig og har alle bena på bakken.

BETINGET FORSTERKER: Det vi lærer hunden at har sammenheng mellom noe den vil ha (belønning). Det kan for eksempel være et «klikk» eller «bra». Det kan også være at vi tar hånden vår i lomma for å hente opp godbit eller andre ubevisste handlinger vi ofte gjentar før hunden får godbit. Hunden vil da forbinde handlingen vi utfører med at godbit eller annen belønning straks vil serveres.

SHAPING: Dette går ut på at hunden skal tilby adferder av seg selv. i stedet for å vise hunden hva vi vil den skal gjøre, venter man til hunden utfører små skritt i riktig retning av det vi ønsker og belønner dette. Om man ønsker å shape inn «snurre rundt», kan man aller først klikke og belønne bare for at hunden snur hodet til den ene siden i stående posisjon. Deretter kan man klikke for at hunden snur på hodet og forflytter et ben i riktig retning, og så videre. Klikkertrening består også av fanging av adferder. Dette vil si at dersom hunden frivillig setter seg foran deg, klikker du i det hunden har satt rompa i bakken. ”Sitt”, ”stå” og ”ligg” er blant annet naturlig ferdige adferder vi kan fange og belønne for at hunden utøver frivillig.

KRITERIER: Et kriterie er det hunden må gjennomføre for at hundeføreren skal belønne adferden. Det er viktig å sette realistiske kriterier utifra hundens erfaring og kunnskapsnivå. En hund som skal lære seg til å bli sittende, bør man i starten belønne først kun for sitt. Deretter kan man sette kriteriet til ett sekund. Når hunden mestrer dette, kan man sette kriteriet til to sekunder og så videre.

————————–

INNLÆRING AV KLIKKER

Har du blitt nysgjerrig på hvordan man kan starte med klikkertrening? Det første steget i riktig retning er å få en solid innlæring av klikkeren.

START I STUA

Det er viktig at all nyinnlæring foregår i rolige omgivelser, for eksempel hjemme i din egen stue. Ha hunden foran deg. Det kan være lurt å ha på den bånd så den ikke gjør andre ting, men har fokus rettet mot deg. Deretter klikker du én gang og gir hunden umiddelbart en godbit. Hunden trenger ikke gjøre noe spesielt. Målet med treningsøkten er å få hunden til å forbinde selve klikket med belønning. Gjenta dette fem–ti ganger før du tar en pause.

VÆR I BEVEGELSE

Neste økt kan du klikke og belønne mens du går rolig bakover. Hunden trenger fortsatt ikke gjøre noe spesielt, men det er en fordel om den følger etter deg. Klikk og belønn fem–ti ganger. Det er en fordel å ha godbitene i en godbitveske. Det er viktig at du ikke har hendene i lomma. Da vil hunden kunne forbinde dette med godbit i stedet for klikket. Klikk, hent frem en godbit, gi hunden godbiten og vent til den har tygget ferdig før du gjentar prosedyren.

KLIKK OG BELØNN FOR KONTAKT

Nå kan du sette deg som mål å klikke og belønne når hunden ser opp på deg. Treningen foregår fortsatt inne i rolige omgivelser. Så fort hunden ser opp mot deg, klikker du og gir hunden en godbit. Gjenta dette fem–ti ganger. For noen hunder trengs det ti–tretti klikk før den begynner å forstå hva lyden betyr. For andre tar det lenger tid. Det viktigste er å ikke gi hunden noe krav før du vet at den forbinder klikkeren med en godbit. Dette kan du teste ved å tilfeldigvis klikke når hunden ser en annen vei. Dersom hunden da umiddelbart snur seg forventningsfullt mot deg ved flere slike tester, kan du konkludere med at den forstår at klikk betyr godbit.

VIDERE TRENING

Så fort klikkeren er lært inn, er det på tide å begynne å bruke klikkeren som redskap i innlæring av ønskede adferder. Det enkleste er å starte med å fange adferder som hunden tilbyr, som for eksempel ”sitt”. Det anbefales å lese bøker eller artikler om emnet og i beste fall gå kurs for å lære mer. Lykke til!

Tekst: Therese Norman Andersen

Siste

Frykten for å bli forlatt

Mange hunder sliter med separasjonsangst. Du opplever piping, bjeffing...

Belønning – Bare mat….?

Nå kom han på kurs med en sjarmerende, finsk...

Fra valp til ung hund

Valpen nærmer seg unghundsfasen og når sin kjønnsmodning gjennomsnittlig...

Hunder og overvekt

Overvekt hos hunder er ikke bra for hundens helse...

Les også

Frykten for å bli forlatt

Mange hunder sliter med separasjonsangst. Du opplever piping, bjeffing...

Belønning – Bare mat….?

Nå kom han på kurs med en sjarmerende, finsk...

Fra valp til ung hund

Valpen nærmer seg unghundsfasen og når sin kjønnsmodning gjennomsnittlig...

Hunder og overvekt

Overvekt hos hunder er ikke bra for hundens helse...

Norsk hundevogn best i test

Hamax Pluto ble nylig kåret som «best i test»...

Frykten for å bli forlatt

Mange hunder sliter med separasjonsangst. Du opplever piping, bjeffing og kloring av dører mm. Frykten for å bli forlatt, er et helt vanlig adferdsproblem. Å...

Belønning – Bare mat….?

Nå kom han på kurs med en sjarmerende, finsk spets. Rasen hadde han skaffet seg fordi han begynte å dra på årene, og ønsket...

Fra valp til ung hund

Valpen nærmer seg unghundsfasen og når sin kjønnsmodning gjennomsnittlig rundt 5 –12 måneders alder, avhengig av rase og størrelse. Fra nå av ser du...