Hva må til for at man skal nektes retten til å eie eller drive med hund?

Ved grov dyremishandling er retten til å ha eller drive med hund, ofte for en tidsbegrenset periode, en vanlig straffereaksjon. Men også andre forhold gir politiet mulighet til å benytte seg av denne straffemetoden. Hundelovens paragraf 22 viser en rekke forhold hvor retten til å ha med hund å gjøre kan fratas hundeeier. Når hunden […]

Les mer...
Annonser: